WELKOM

 

 
De Bewonersraad behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de huurders van ZVH-woningen.
De Bewonersraad, voluit genaamd "Belangenvereniging voor Bewoners van ZVH-woningen",
is een overkoepelende bewonersorganisatie, ofwel een centrale huurdersorganisatie.
Op complexniveau bestaan de zogenaamde Bewonerscommissies.Vanuit die commissies kunnen leden voor de Bewonersraad worden voorgedragen.De Bewonersraad zelf streeft ernaar om alle Bewonerscommissies in de Bewonersraad te laten vertegenwoordigen.
De Bewonersraad heeft haar eigen kantoor aan de Kepplerstraat 48 in Zaandam en probeert nu, nog meer dan voorheen, op eigen benen te staan.U zult echter begrijpen, dat dit nooit zal lukken zonder uw hulp en vertrouwen. Onze eigen huisvesting biedt het voordeel, dat wij gesprekken met u of met uw vertegenwoordiger(s) kunnen voeren, die verder gaan dan de klachten over een verstopte gootsteen en zonder de tussenkomst van de verhuurder ZVH. 
Maar met een eigen kantoor zijn we er nog lang niet.
De Bewonersraad heeft ook een goede vertegenwoordiging nodig van bewoners, die daadwerkelijk willen
meedenken over zaken als Huurverhog
ing, algemeen beleid en de Toekomst van ZVH.
 

Actueel nieuws

online gast(en) nu

We hebben 6 gasten en geen leden online

Aanmelden Nieuwsbrief

Contact gegevens

Kepplerstraat 48 
Postbus 1070 
Postcode 1500 AB Zaandam 
Telefoon: 075-6172258
Email adres is : info@bewonersraad-zvh.nl